Yazılar

MAK 2

EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVALARINDA YARGILAMA SÜRECİ

Türk Medeni Kanununda mülkiyet hakkının getirdiği koruma kapsamına dair en önemli düzenlemelerden biri, mülkiyetin kullanımının Üçüncü kişi tarafından önlendiği durumlarda bu müdahalenin önlenmesine dair açılabilecek dava türüdür.

Mülkiyet hakkı kapsamında taşınır veya taşınmaz eşyanın bir kısmı veya tamamının Üçüncü kişi tarafından kullanıldığı durumlarda Mahkemeden vaki el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ve ecrimisil talepleri ileri sürülebilmektedir.

El atmanın önlenmesi taşınırda zilyetliğin iadesi, taşınmazlarda ise haksız işgalin sona erdirilmesi şeklinde meydana gelmektedir.

Bu dava türlerinde mülkiyet hakkı sahibine tanınan bir diğer usulü kazanım ecrimisil talep edebilme hakkıdır. Ecrimisil kelime anlamı olarak haksız işgalden doğan tazminat olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü kişinin taşınır veya taşınmazı kullandığı döneme dair talep edilebilecek ecrimisilde müstakar yargı içtihatları uyarınca geriye dönük 5 yıllık talep hakkı mevcuttur.

El atmanın önlenmesi ve ecrimisil davalarında Üçüncü kişinin kullanımın üstün bir hak veya meşru bir nedene dayalı olmadığı durumlarda fiili kullanımın tespit edilmesine dair keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası, kullanımı destekleyici yasal deliller yargılama sürecinde ikame edilmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve danışmanlık talepleriniz için 0342 322 33 37 numaralı telefondan irtibat sağlayabilirsiniz.

Ali Kimya