Aile Hukuku ile yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Gaziantep Aile Avukatı.

aa-jpg1551528420.33591

BOŞANMA SONRASI BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI (İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI)

Genel Bilgiler

Türk Hukukunda, boşanan kadının yeniden evlenebilmesi, nesebin karışmaması için bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar Türk Medeni Kanunu md. 132(kadın için bekleme süresi) ve Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 26. Maddesinde(kadının bekleme süresinin başlangıcı) belirtilmiştir.  Bu maddelere göre;

TMK md. 132 : ‘Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.’

Nüfus Hizmetleri Kanunu md. 26 : ‘Kadının bekleme süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.’

aa-jpg1551528420.33591

Boşanma sonrası yeniden evlenebilmek için kadına şart koşulan iddet süresinin amacı, kadının olası gebelik durumunda doğacak olan çocuğun nesebinin sağlıklı olarak belirlenebilmesidir.

Kadın boşanma sonrası hamile olmadığını kanıtlamadığı veya eski eşiyle evlenmediği sürece süre bitmeden önce bir başkası ile evlilik gerçekleştiremez.

Türk Medeni Kanunu md. 285’e göre; ‘Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.’ Anılan madde hükmü, babalık karinesini iddet müddeti ile ilişkilendirmiştir. Bu karinenin engellenmesi ve 300 (üç yüz) günlük bekleme süresinin kaldırılması için dava yoluna başvurulmalıdır. İddet Müddetinin Kaldırılması için açılan dava 1-3 ay arasında karara bağlanmaktadır.

Kimya Hukuk & Danışmanlık olarak İddet Müddetinin Kaldırılmasına ilişkin çok sayıda davamız bulunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Kimya Hukuk Avukatları Av. Ali Kimya ve Av. Selin Kimya ile bağlantı kurmanızı tavsiye etmekteyiz.

İletişim:0342-3223337 – [email protected]

*Bu makale Av. Selin Kimya tarafından yazılmış olup, yazılı rıza alınmaksızın farklı bir platformda yayınlanması telif hakkı ihlali oluşturacaktır.

site

Evlendirme Yönetmeliğinin Öngördüğü Şekil Şartları

YETKİLİ MEMUR

Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir.

site

 

EVLENME EHLİYETİ

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Ayrıca;

  1. a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
  2. b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

(2) Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

EVLENME ENGELLERİ

  1. Hısımlık;
  • Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında,

3-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında

  1. Evli olmak;
  2. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması
  3. Gaiplik durumunda;
  4. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Haklarımız Nelerdir?

Bir kadın kocasından ayrı yaşamayı istemesi halinde başka bir ev tutarak orada yaşamayı seçmesi durumunda evine dönmeye zorlanamaz. Ancak koca kadının evine dönmesini istiyorsa onu mahkeme kanalıyla resmen davet edebilir ve bu davete uymayan kadın aleyhine “terkten” boşanma davası açabilir. Haklı nedenlerle ayrı yaşamak isteyen bir kadın, boşanma davası açmadan da hakim kararı ile ayrı bir mesken edinebilir.

Devamını Oku

AileVeKadinaSiddet

Aile İçi ve Kadın Şiddetine Karşı Ne Yapılabilir?

Erkek şiddeti, kuşkusuz kadının evlilikte ve evinde uğradığı en yaygın haksızlıktır. Kadınlar aile içinde çoğu kez bu kaba güce maruz kalıyorlar. Erkek şiddeti, erkeğin kadına uyguladığı baskı, yıldırma, boyun eğdirme amacı güden, erkek iktidarını evde ve hayatın bütününde sürdürmeye yarayan bir mekanizmadır. Oysa gerek fiziksel şiddet, gerek psikolojik şiddet hem erkeğin hem de kadının yaşamlarına, ilişkilerine, işlerine, üretimlerine, çocuklarının ruh, beden sağlığına, eğitimlerine ve tabii tüm toplumsal yapıya çok büyük zararlar, yaralar açar. Aile içinde kadına karşı uygulanan şiddet fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel, tehdit, çocukları kullanma, kadını çevresinden ayırma şeklinde olabilir.

Devamını Oku